Няма скоро да заглъхне там, а в Украйна сигурно ще ескалира, американците, и на двете места ще палят огъня.