Случват се такива неща, не може все да се печели....